Header image alt text

ALMA Centrum

Psychologické poradenstvo a psychoterapia

Vitajte

V živote každého človeka sa objavia momenty, kedy cíti potrebu pomoci alebo nasmerovania v určitej situácii. Či už ide o problémy s dieťaťom, ako sú napríklad prejavy nervozity, výbuchy hnevu, dopad záťažovej rodinnej situácie alebo sa jedná o vlastnú nespokojnosť, úzkostné alebo panické stavy, nedôveru v seba samého…

Pomocou psychologického poradenstva alebo psychoterapie pomáhame deťom aj dospelým prekonať náročnejšie životné obdobia. Snažíme sa hľadať vnútorné zdroje detí i dospelých a pomôcť im dosiahnuť spokojnejšie fungovanie v živote.